ENO4 Bütüncül Eğitim Modelimiz - Dil Eğitimi

Dil Eğitimi

1.Language PLUS + Yabancı Dil Öğretim Programı

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz yabancı dil eğitimidir. 21. yüzyıl içerisinde hızla ilerlerken artık hepimiz yabancı dil eğitiminin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra akademik, sosyal, kültürel ve okul sonrası dönemde de ekonomik hayatlarına sağladığı katkının bilincindeyiz.

Bu bilinçle ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli kapsamında daha sürdürülebilir, ölçülebilir ve üretken bir yabancı dil sistemi oluşturup alanında uzman akademisyenlerden de destek alarak Language PLUS+ Programını tüm okul kademelerimize uyguluyoruz.

2.Language PLUS+ Programının Temel Amacı Nedir?

Language PLUS+ Programının temel amacı, öğrencilerin yabancı dil eğitimine karşı pozitif bir tutum sergilemelerini, ana okullarında dinleme ve konuşma seviyesinde kullandıkları hedef dile üst sınıflarda okur-yazarlık becerilerini de ekleyerek öğrendikleri dili günlük ve akademik yaşamlarında etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Böylelikle ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerin yurtiçindeki ve yurtdışındaki birçok üniversitenin hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarı sağlaması da hedeflenmektedir.

3.Language PLUS+ Programının Temel İlkeleri Nedir?

  • Yabacı dil eğitimi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriye dayalı kazanımların ayrı ayrı belirtildiği bir müfredat ışığında yapılır.
  • Öğrenilen hedef dil, okulda ve okul dışında aktif bir şekilde kullanılır. Bu durum, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp onların eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneklerini de geliştirir.
  • Öğrencinin kendisini öğrenme kaynağı olarak gördüğü, kendi öğrenme sürecini yönettiği ve değerlendirdiği bir sistem baz alınır.
  • Program içerisinde yer alan iletişim odaklı aktivitelerle öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri sağlanır.
  • Öğrenim süreci, gelişim esas alınarak ölçülür ve değerlendirilir.
  • Derslerde her öğrencinin öğrenme stili ve hızı göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış eğitim teknikleri uygulanır.
  • Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi), Project-Based Learning (Proje Tabanlı Öğrenme), Task-Based Learning (Görev Tabanlı Öğrenme), CLIL (İçerik Temelli Öğretim) ve Experience-based Learning (Deneyime Dayalı Öğrenme) gibi farklı yaklaşımlar benimsenir.
Bu sayfayı paylaş: