Enkar (Envar Kariyer Rehberliği)

Enkar (Envar Kariyer Rehberliği) Nedir?

Envar Okulları bünyesinde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, öz farkındalık oluşturmaları, kendileri adına doğru hedeflere yönelik, bilinçli kararlar alabilmeleri için Kariyer Rehberliği Merkezi kurulmuştur. ENKAR bünyesinde yer alan rehber öğretmenlerimizin koordinasyonunda öğrencilerimizi tanımaya ve objektif şekilde yönlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin iş hayatında, çeşitli iş sahalarında; ayakları yere basan, şartlara ve koşullara göre manevra alabilen, esnek, üretken, başarılı ve mutlu bireyler olmasını destekler. Envar Okullarından mezun olan öğrencilerin topluma katkı sağlayabilecekleri pozisyonlarda yer almalarına rehberlik eden bir merkezdir.

Hedef Kitlemiz Envar Okulları’nda eğitim gören tüm öğrencilerimizdir.

Enkar’ın Amacı

Bireyin kendini tanıması ve bu tanımanın takibi onun eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş bir yol haritasına sahip olmasıdır.

ENKAR, İlkokuldan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

ENKAR okullarımızda uyguladığımız Eno4 Bütüncül Modeliyle entegre bir merkezdir. Eno4 Bütüncül Modelimizle kast edilen;  insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki, milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir.

Enkar’ın Hedefi

Envar Okulları’ndan mezun olan bir öğrencinin; Eğitim hayatının başlangıcından itibaren;

  • Güçlü ve zayıf yönlerinin,
  • Yeteneklerinin
  • Kişisel özelliklerinin farkında olan
  • İlgilerine yönelik çalışmalar yapan
  • Hayatıyla ilgili doğru kararlar verebilen bir birey olmasına destek vermektir.

Enkar’ın Vizyonu

İnsanı merkeze alarak bireyin kendi içinde saklı olan cevheri ortaya çıkarmasına yardımcı olup mücevhere dönüştürmektir.

Enkar’ın Misyonu

Öğrencilerin kişiliğini bir bütün olarak ele alıp sosyal ve akademik açıdan çok yönlü gelişmesini sağlamaktır.

Yapılan Çalışmalar

Envar Okullarında tüm eğitim kademelerimizde öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak ilgi, yetenek, değerler, mizaç ve kişilik profilini oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır.

ENKAR olarak yapılan çalışmalar; ilkokulda öğrencilerin öğrenme alanlarını, ortaokulda öğrencilerin çalışma davranışlarını ve zeka türlerini, lisede mesleki yönelimlerini ölçen test ve envanterler sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Yapılan bu çalışmalar öğrencilerin gelişim dosyalarında bir araya getirilerek devamlı takibi yapılmaktadır.

Süreç Takibi / Değerlendirme

ENKAR bünyesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde öğrenci, sınıf ve okul bazlı yetenek-ilgi-özellikler belirlenir. Geliştirilmesi gereken yetenek alanları ve ya okul-sınıfa uygun öğretim yöntemi çalışmaları düzenlenir. Bu şekilde öğrenci kendi özelliklerine uygun öğrenme fırsatı kazanır.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ EN GÜÇLÜ SİLAH EĞİTİMDİR.

Envar okulları olarak vizyonumuz  Eno4 bütüncül eğitim sistemimiz ile eğitimin temel amacı olan çocuklarımızın   KENDİ YETENEKLERİNİN  bilincine vardırmaktır. Kendi yeteneklerinin bilinciyle öğrencilerimize yeni bir şeyler öğretmenin yanında onlara kendi içlerindeki güçlerini keşfetmesine yardımcı oluyoruz.

Eno4 bütüncül eğitim modelimiz ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi olarak öğrencimizi ; topluma yönelik önleyici, iyileştirici ve çözüm odaklı ruh sağlığı hizmetleri zincirinin ilk basamağını oluşturuyoruz. Okul öncesinden liseye  tüm eğitim kademelerinde uygulanan psikolojik ölçümler ile öğrencimizi tanıyor ve kendisini keşfetmesini sağlıyoruz.

Envar okulları olarak rehberlik servisimiz ;

  1. KENDİNİ TANIMA basamağıyla hem öğrencimiz hem de bizler sosyal ve kişilik gelişimini, akademik, dil ve yeterlilik düzeyini tanıyarak öğrencimizin takibini gerçekleştirmiş oluyoruz.
  2. Öğrencimizi tanıdıktan sonra DURUM ANALİZİ yaparak güçlü yönlerini ve zayıf alanlarını tespit ederek geliştiriyoruz.
  3. Öğrencimizi bütünüyle gelişimini, akademik düzeyini , okul ve çevresini tanıdıktan sonra LİSE kademesine geldiğinde ilgi, yetenek ,kişilik ve yönelimleri psikolojik testlerle ölçülerek öğrenci, danışman öğretmen ,rehberlik servisi ve veli ile birlikte KARİYER GELİŞİM PLANI hazırlanıyor.
  4. KARİYER GELİŞİM PLANI ile birlikte öğrencimizin GELECEK HEDEFLERİ doğrultusunda EYLEM PLANI hazırlanıp uygulanmaya başlanıyor.
  5. Son olarak hedeflerini belirlenmiş ve eylem planı hazırlanmış öğrencilerimiz gelecek hayatında yapacağı mesleğe yönelik Eğitimler verilerek kendisini Geliştirmesini sağlıyoruz.

Rehberlik servisimizin uyguladığı bu süreçler sonucunda ülkemizin  en fazla ihtiyaç duyduğu mesleğinde BAŞARILI ve İYİ İNSAN olan bireyler olarak toplumumuza kazandırmış oluyoruz.

Envar okulları olarak BAŞARI HEDEFİMİZ İYİ İNSAN AMACIMIZ vizyonumuzla gelecek nesiller boyunca  sürdüreceğimiz eğitim sistemimiz ile  sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

 

Bu sayfayı paylaş: