Rehberliğin Amacı

Rehberliğin Amacı

ÖZEL ENVAR ANADOLU-FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma ; bireyin kendini anlaması ve tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan profesyonel yardım hizmetleridir.

Envar  Anadolu –Fen  Lisesi Rehberlik Servisi , öğrencilerimizin gelişim dönemlerini gözönünde bulundurarak akademik başarısı ,üniversite sınavına hazırlık süreci ve sosyal yaşantıları nedeniyle yaşadıkları sorunlarda danışmanlık hizmeti vererek, onların bu süreci mutlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını, hedeflerine ulaşmalarını , doğru tercihler yapmalarını, planlı ve programlı  bir şekilde hazırlıklarını yürütmeleri amacıyla kişisel farklılıklarını göz önüne alarak rehberlik hizmeti veririz. Öğrencilerimizin hem okul hem kendini tanımasına yardımcı oluruz.

Mutlu bireyler doğru kararlar

REHBERLİK SERVİSİMİZ;

GİZLİLİK,

GÖNÜLLÜK,

SÜREKLİLİK,

BİREYE SAYGI,

OKULUMUZUN VE TOPLUMUMUZUN DEĞERLERİNE SAYGIDAN hareketle öğrencilerine yönelik çalışmalarını planlayarak , öğrenci merkezli bir yaklaşımla  mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeften hareketle öğrenci, veli, öğretmen , sınıf rehber öğretmen, okul rehber öğretmen ve yönetici işbirliğinde;

ÖĞRENCİLERİMİZE

Bireysel – Grup Danışma Rehberlik Anlayışında;

 • Öğrenciyi tanıma, bilgi verme ve izleme
 • Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasını sağlama
 • Öğrencinin doğru kararlar vermesine yardımcı olma
 • Öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinde iletişim becerilerini kazandırma
 • Öğrencinin tutum ve davranışlarında kendini geliştirmesine yardımcı olma
 • Problem çözme becerileri geliştirilir.
 • Mesleki kararlar alırken destek olma

Öğrencilerimizi daha etkili  bir biçimde yardımcı olabilmek için, 

9.ve 10.sınıflarımıza, SOSYOMETRİ, KİMDİR BU,SORUN TARAMA teknikleri uygulanarak istek ve beklentilerini, kendilerini, arkadaşlarını tanımalarını ve algılamalarını yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

10.sınıflarımıza, MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ uygulanarak öğrencimizin Mesleki Tercih ve Mesleki Kişilikte ilgi ve yeteneklerin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

9.-10. ve 11.sınıflarımıza,  ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME, BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETLERİ uygulanarak akademik başarılarını arttırmaya yönelik kendilerini tanımalarına ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

9.-10.-11. ve 12. sınıflarımıza, PROBLEM TARAMA uygulanarak öğrencilerimiz çeşitli alanlardaki (aile-arkadaşlık-sınıf-okul-öğretmen) problemlerini saptamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

12.sınıflarımıza, TYT-AYT  yönelik SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ,STRES DÜZEYİ ÖLÇEĞİ uygulanarak sınav öncesi ve sınav sonrası motivasyon çalışmaları yapılmaktadır.

ORYANTASYON HİZMETİ; Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin okul ortamımıza kolay alışabilmeleri , üst sınıflarla kaynaşabilmeleri için başta akran danışmanlığından  hareketle;

Okul Tanıtımı (Misyonu-Vizyonu)

Okul Binasının Tanıtımı

Okulda Uygulanan Programın Tanıtımı

Okul Kurallarının Tanıtımı

Okul Rehberlik Servisini Tanıtımı

Sosyal Kulüplerin Tanıtımı

Danışman Öğretmenlik Sisteminin Tanıtımı

Okula uyum süreci hızlandırılması sağlanır.

Eğitsel  Rehberlik Anlayışında;

Envar Anadolu –Fen Lisesi Rehberlik Servisi öğrencisinin, etkin bir öğrenme ortamında öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlüklerde problem çözme becerisini kullanarak sorunlarını çözmesini sağlamak ve gelecekleri ile ilgili doğru kararlar alması için destek olmaya çalışılır.

Bunun için;

– Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,

– Motivasyon Seminerleri

– Başarılı Olma Farkındalığı

– Meslek Seçimine yönelik Seminerler

– Sınava (TYT-AYT) yönelik seminerler

– Zaman Yönetimi seminerleri verilmektedir.

Mesleki  Rehberlik Anlayışında;

Envar Anadolu –Fen Lisesi Rehberlik Servisi öğrencisinin sağlıklı meslek tercihi yapmasına yardımcı olmak amacıyla;

 • Mesleklerin tanıtımı yapılır,
 • Üniversiteler hakkında bilgilendirmeler yapılır,
 • Üniversite Gezi programları yapılır,
 • Mezunlar Derneğimizden destek alınarak Üniversiteli öğrencilerimiz davet edilir,
 • Tercih Danışmanlığı yapılır,
 • Girişimcilik Seminerlerinde İş yaşamındaki başarılı bireyler davet edilerek, öğrencimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedefindeki mesleğe ulaşmak için gerekli bütün yönlendirmeler yapılmaktadır.

Danışman Öğretmenlik Sistemi

“İnsanın en büyük ihtiyacı ilgidir, önemsenmektir.” Bu kişiden kişiye, duruma ya da yaşa göre değişiklik göstermez. İstisnasız her bireyin ilgiye, önemsenmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması birçok problemin çözümünü ve hatta önlenmesini kolaylaştırır.

Öğrencilerimizle daha yakından ve etkili ilgilenebilmemiz için okulumuzda “Danışman Öğretmenlik Sistemi” uygulanmaktadır. Danışman öğretmenlik sisteminin uygulandığı okullarda, akademik başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir.

Öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumlu olmakla beraber bu sistemde her öğrencinin, danışmanı olan bir öğretmeni vardır. Danışman öğretmenlerimiz sorumluluğunu aldıkları öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleriyle yakından ilgileneceklerdir. Böylece öğrencilerimizin yakından izlenmesi ve gerekli destek programının geciktirilmeden verilmesi sağlanacaktır.

Velilerimize

Rehberlik Servisinin ve velilerin işbirliği  doğrultusunda;

Rehber Öğretmenimiz,

 • Akademik ve davranışsal gelişimini hakkında velilerimize bilgi verir,
 • Okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları pekiştirir, olumsuzlar için de çözüm yollarını,

sınıf rehber öğretmeni ile birlikte bulup uygular, ihtiyaç durumunda velilerden destek alır.

 • Öğrencinin ders notu, deneme sınavı sonuçları hakkında velilerimize bilgilendirme yapar.
 • Velilerimizin, problemlerinin çözümünde yardımcı olur, birebir ilgilenir, sorunlarını dinler ve çözüm yolları üretir.
 • Velilerimizi bilgilendirmek seminerler düzenler ve dökümanlar dağıtır.

‘İnsanın en büyük ihtiyacı ilgidir, önemsenmektir.” Bu kişiden kişiye, duruma ya da yaşa göre değişiklik göstermez. İstisnasız her bireyin ilgiye, önemsenmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması birçok problemin çözümünü ve hatta önlenmesini kolaylaştırır.

Bu sayfayı paylaş: