ENO4 Bütüncül Eğitim Modelimiz - Beceri Eğitimi

Beceri Eğitimi

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin bir diğer bileşeni “Beceri Eğitimi”dir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre beceri; “Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet olarak tanımlanmaktadır.” Beceri eğitimi ile öğrenciler hayat boyu (bugün ve gelecekte) kullanacakları becerilere sahip olurlar.

Son yıllarda toplumun bütün kesimleri, eğitim kurumlarının yetiştirdiği öğrencileri beceri eksikliği yönünden eleştirmektedir. Bu çerçevede öğrencilerin gelecekteki mesleki becerilerinin yanında günlük ve iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması Türkiye’nin insan kaynağının geliştirilmesi açısından stratejik önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle, ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli geleceğin insan kaynağını yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir.

Beceri Eğitimi; Günlük Beceri Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimi olmak üzere 2 bölüm

Bu sayfayı paylaş: