ENO4 Bütüncül Eğitim Modelimiz - Karakter Eğitimi

Karakter Eğitimi

ENO4 Bütüncül Eğitim Modelinin en önemli bileşeni karakter eğitimidir. Karakter eğitimi, öğrencilerimizin kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek iyi bir karaktere sahip olabilmelerini sağlamak için yapılan eğitimdir. Karakter eğitimi; edep, düşünme, bilinç ve duygu eğitiminden oluşur. Karakter eğitimi ile öğrenciler; inançlarına bağlı, ailesini, milletini, vatanını seven, toplumun ortak değerlerini geliştiren, çalışkan, ahlaklı, dürüst ve başarılı birer kişi olarak yetiştirilir.

Karakter eğitimi ile öğrenciler duygularını yöneten, düşünme becerilerine sahip, bilinç düzeyi yüksek, edep yönünden gelişmiş bireyler olarak yetiştirilir. Karakter eğitimi alan bireyler milli ve manevi değerleri, gelenek ve görenekleri öğrenir ve uygular.

İnsanın davranışları ile karakteri arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan davranışlarını karakter yapısı şekillendirir ve davranışlarına yön verir. Karakter, iyiliğin, ahlakın ve erdemin olgunluğa erişmesi, kişinin ahlaken iyi olanı yapmayı sürdürmesidir. Kişi, iyi olanı biliyorsa, iyi olanı istiyorsa, iyi olanı yapıyorsa ve bunları kişilik haline getirebilmişse iyi bir karaktere sahiptir.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli’ne göre Karakter Eğitimi; adalet, sabır, dürüstlük, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, vefa, hoşgörü, sorumluluk, gibi birbiriyle ilişkili birçok özelliğin planlı olarak öğrencilere kazandırılmasıdır. Karakter eğitimi ile öğrencilere doğru düşünme yöntemleri öğretilir. Düşünme Eğitimi; aklı selim, etik, eleştirel, yenilikçi, özgün ve stratejik düşünme becerilerinden oluşur.

Karakter eğitiminin bir boyutu da bilinç eğitimidir. Bilinç Eğitimi ile insanın kendisini ve çevresini algılaması sağlanır. Bilinç eğitimiyle; okul, estetik, aile, sağlık, kültür, çevre, doğa, vatandaşlık ve tarih bilgisinin anlamlı hale getirilmesine odaklanılır.

Karakter eğitimi, bireyin kendi duygularının farkına varması, hatalarını fark etmesi, iyi ve güçlü yönlerini bilmesi, olumsuz duygularla baş edebilmesini sağlar. Karakter eğitiminin bu boyutu Duygu Eğitimidir. Duygu eğitimi aynı zamanda bireyin karşısındakini anlama, saygı duyma, ilişkileri sağlıklı yönetme gibi becerilerin oluşmasını sağlar.

Edep eğitimi; ferdi edep, mahremiyet edebi, Sevgi ve toplumsal edep ve önemli gün ve geceler edebi eğitimini kapsar. Sevgi ve toplumsal edep de merhamet edebi adalet edebi, sabır edebi, paylaşma ve cömertlik edebi ve vefa edebinden oluşur.

Bu sayfayı paylaş: