Enkar (Envar Kariyer Rehberliği)

Ortaokulda Kariyer Rehberliği

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

“Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.“ Envar Okulları Ortaokulu olarak ‘Aydınlık Yarınlar Envar’da Yetişir’ eğitim vizyonumuzla Eno4 Bütüncül eğitim modelimiz çerçevesinde öğrencilerimizi: kendisini tanıması, okul içi ve dışı yaşam kurallarını benimsemesi, problem çözme becerilerini kazanıp doğru kararlar vermeleri, çevresiyle olumlu ilişkiler kurması için gerekli tutum ve becerileri kazanmalarını amaç edinerek yetiştiriyoruz. Envar Okulları Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak:

-Öğrencilerimize öncelikle Tanıma Formu uygulayıp aile ve bireysel özelliklerini öğreniyoruz.

-Farklı sınıf seviyelerinde uyguladığımız Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile ‘Sözel- Sayısal Yetenek, Şekil- Uzay Yeteneği, El- Göz Koordinasyonu, Fen-Sosyal-Türkçe, Görsel Sanatlar, Yabancı Dil ve Müzik’ gibi öğrencinin yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu alanlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği ile de öğrencilerimizin bireysel öğrenme metoduna yönelik akademik hizmetler sunuyoruz. Bu test bireyi tanıma teknikleri kapsamında olup öğrencinin çalışma alışkanlıkları ile ilgili tutum ve davranışları belirleyerek tespit edilen eksikleri ve yanlışlıkları gidermeyi hedefliyoruz. Ölçek ‘Bilinçli çalışmak, okuma alışkanlığı, ödev hazırlamak, okula karşı tutum, not tutmak’ gibi alt başlıklar hakkında bize bilgiler veriyor.

-8.Sınıf öğrencilerimizle ENKAR Kariyer Rehberliği birimi altında bireysel görüşmeler düzenleyip kısa ve uzun vadeli hedefler belirliyoruz.

-Veli- öğrenci- danışman öğretmen görüşmelerimizle öğrencimizin psiko-sosyal alandaki gelişimini destekliyoruz.

-Enkar Kariyer Rehberliği kapsamında her öğrencimize Enkar Eğitsel Başarı ve Kariyer Gelişim Planı hazırlayarak hayata hazırlıyoruz. Başarı hedefimiz iyi insan amacımız misyonu ile çıktığımız eğitim yolculuğumuzda Rehberlik Hizmetinin önleyici ve geliştirici rolünün bize verdiği güçle: İletişim becerileri yüksek, kendi sınırlarını bilen, olumlu davranış geliştirerek akranları ve çevresiyle uyum içinde olan nesiller yetiştiriyoruz.

Bu sayfayı paylaş: