Enkar (Envar Kariyer Rehberliği)

Aile Rehberliği ve Danışmanlığı

Aile Rehberliği ve danışmanlığı birimi nedir?

Okulumuzda öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal başarısını artırmak , bu alanlarda yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla ailelere yapılan sistemli ve düzenli çalışmalardır.

Envar Okulları, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda ailelerin de rehberlik hizmeti alabildiği bir okul ortamıdır. Çünkü okul ve aile : çocukların yaşamlarını etkileyen en önemli iki kurumdur. Ve bu iki kurum , ne kadar işbirliği içinde olursa öğrencinin gerek akademik gerekse sosyal başarısı o kadar yüksek olacaktır.

Aile Rehberliği Ve Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Yapılan araştırmaların sonuçları göstermiştir ki : okullarda öğrenciler arasında yaygın olarak görülen öğrenme güçlüğü , düşük akademik başarı, akran çatışması , okul kurallarına uyum zorluğu gibi pek çok problemin temelinde : aile içi yanlış iletişim,  şiddet , kardeşler arası rekabet gibi aile kaynaklı sorunlar yatmaktadır.

Yine sağlıklı aile ortamlarının çocukların akademik ve sosyal anlamda daha başarılı olduğu araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

Birimimizin temel amacı, öğrencilerin aileleriyle yaşadıkları sorunları aşmalarında yardımcı olarak aile ortamlarını sağlıklı hale getirmek ve ailedeki risk faktörlerini azaltmak , böylece öğrencinin problemlerini aşmasına yardımcı olmaktır.

Aile Rehberliği Ve Danışmanlığı Ne Tür Hizmetler Sunar?

Birimimiz iki türlü hizmet sunmaktadır:

  • Öğrencinin yaşadığı olumsuz durumlarda aile içi iletişim dilini düzeltmek ve aile-öğrenci arasında uyumu sağlamak amacıyla verilen rehberlik hizmeti,
  • Aile içinde eşler arasında çatışma ve huzursuzluk sebeplerini ortadan kaldırmak için birebir yapılan danışmanlık hizmeti,
  • Ayrıca; aile akademileri ve grup eğitimleri  ile ailelerin güçlü yönlerini ve kaynaklarını artırma çalışmaları yapılarak sağlıklı aile ortamı oluşmasına destek olunmaktadır.

Üçüncü Ebeveyn Kimdir Ve Neden Önemlidir?

Bu sorunun cevabını bize en net olarak ünlü psikolog BYRON NORTON verir; bir çocuğun üç ebeveyni vardır: annesi , babası ve anne-babası arasındaki ilişki . Bu üçüncü ebeveyn en etkili olanıdır.

Yapılan pek çok araştırma bize göstermektedir ki : Anne-baba arasındaki ilişki çocuklarımızın  genel sağlığından tutun da okul başarısına kadar, odaklanma becerilerinden tutun da sosyalleşmesine, duygusal zekasından tutun da davranış biçimlerine kadar pek çok şeyin belirleyicisidir.

Sağlıklı çocuk yetiştirmenin yolu , eşlerin sağlıklı ilişkisinden geçer. Bu ilişkinin sağlıksız olduğu bir ortamda sağlıklı çocuk yetiştirmek hemen hemen imkansızdır.                                  

                                                                                                                                           Doğan CÜCELOĞLU

Okulumuzda yapılacak olan aile rehberliği çalışmaları ile aile içerisinde yaşanan problemlere çözüm önerileri sunulacak, yanlış durumlar tespit edilerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesine öncülük edilecektir…

 

İsteğe Bağlı Çalışmalarımız

  

  1. Bireysel Çocuk Terapisi

Bazı çocuklar gelişim süreci içinde duygusal ve davranışsal bir takım sorunlar yaşayabilirler. Ve bu sorunları, zorlu yaşantısını değişen duygular ve davranışlarıyla dile getirmeye/anlatmaya çalışırlar. Böyle zamanlarda okulumuzda, gerekli görülmesi ve talep edilmesi halinde okul psikoloğumuz tarafından öğrencilerimize bireysel çocuk terapisi hizmeti verilmektedir.

 

  1. Bireysel Yetişkin Terapisi

 

 

  1. Aile Danışmanlığı
Bu sayfayı paylaş: