Enkar (Envar Kariyer Rehberliği)

İlkokulda Kariyer Rehberliği

1.ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda gelişimlerini desteklemek amacıyla, benimsemiş olduğumuz önleyici ve çözüm odaklı rehberlik modeliyle/modeli öncülüğünde öğrencilerimizle görüşmeler yapmaktayız.

1.a ) Ölçme Değerlendirme

Anasınıfı öğrencilerimize uyguladığımız

Denver II,

Frostig,

TIMI,

Peabody ve

Metropolitan gibi testlerle çocuklarımızın hem fiziksel hem de bilişsel gelişim süreçlerini yakından takip ediyor; olası bir problemde öğrencilerimize veli ve öğretmen işbirliği içinde gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

İlkokulda, 1.sınıftan 4.sınıfa kadar uygulamış olduğumuz ;

Okul Olgunluğu,

Gessel Gelişim Figürleri,

Yetenekleri Keşfetme Testi,

Aile Çiz Testi,

Moxo Dikkat Testi,

Cas Testi,

Öğrenme Stilleri gibi envanterlerle öğrencilerimizin bilişsel alandaki düzeylerini ve dikkatlerini değerlendirirken, öte yandan

Cümle Tamamlama Testi,

Zor Duygularla Baş Etme,

Kendini Tanıma,

Problem Tarama,

Gelecek Planlama çalışmalarıyla da öğrencilerimizin iç dünyalarını keşfediyoruz. Aynı zamanda onların da kendilerini gerçek anlamda tanımaları, ilgi, yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini keşfetmeleri noktasında yardımcı oluyoruz.

1.b ) Bireysel Çalışmalar / Grup Çalışmaları

Öğrencilerimizin dönem dönem yaşadığı zorlanmaları en aza indirmek, sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla arkadaşlık kurma becerileri, empati, duygu kontrolü, sınav kaygısı, stres ve kaygıyla baş edebilme, dikkat, motivasyon, doğru iletişim kurma ve problem çözme becerileri gibi konular ile ilgili gerek bireysel gerek grup çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

2.VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerimize uyguladığımız testler, rehberlik çalışmaları hakkında sonuç ve gözlemleri değerlendirmek amacıyla okulumuzun randevu sistemi aracılığıyla velilerimizle yüz yüze görüşmelerde bulunuyoruz.

Aynı zamanda belli dönemlerde velilerimizi bilinçlendirmek amacıyla Anne-Baba Tutumunun Ders Başarısı Üzerindeki Etkisi, Sınav Kaygısı, Gelişim Dönemi Özellikleri, Sağlıklı Ebeveyn-Çocuk İlişkisi gibi önemli konular hakkında seminerler düzenliyoruz.

3.ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Ayda iki kere düzenlemiş olduğumuz öğretmen toplantılarında öğretmenlerimizin de bireysel bazda gözlemlerini alarak, çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki gelişimlerini daha geniş bir çerçeveden değerlendirme fırsatı buluyoruz. Değerlendirmeler sonucunda çocukların ihtiyaçlarına yönelik öğretmenlerimiz ve gerekirse okul idaresi ile birlikte gerekli plan/programlarımızı gerçekleştiriyoruz.

4.SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI

Sınıf rehberliği kapsamında öğrencilerimize Akran Zorbalığı, Geleceği Planlama, Problem Tarama gibi ihtiyaç duydukları çeşitli konularda amaca yönelik çalışmalarda bulunuyoruz.

5.AİLE REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Aile Rehberliği ve danışmanlığı birimi nedir?

Okulumuzda öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal başarısını artırmak , bu alanlarda yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla ailelere yapılan sistemli ve düzenli çalışmalardır.

Envar Okulları, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda ailelerin de rehberlik hizmeti alabildiği bir okul ortamıdır. Çünkü okul ve aile : çocukların yaşamlarını etkileyen en önemli iki kurumdur. Ve bu iki kurum , ne kadar işbirliği içinde olursa öğrencinin gerek akademik gerekse sosyal başarısı o kadar yüksek olacaktır.

 

Bu sayfayı paylaş: