Envar’da Yaşam İlkeleri

Envar’da Yaşam İlkeleri

ÖZEL ENVAR ANADOLU VE FEN LİSESİ

OKULDA YAŞAM İLKELERİ

            Sayın Velimiz;

Özel Envar Eğitim Kurumları’nın misyonu “ ENO 4 Eğitim Modeli kapsamında verdiği 4/4’lük eğitimle karakteri ve becerileri gelişmiş “başarılı iyi insan “ yetiştirmektir.”
Aşağıda sunulan ilkeler siz velilerimizi bu kapsamda bilgilendirmek amacıyla iletilmiştir. İzleyen maddeler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliklerine ve okulumuz öğretmenler kurulu kararlarına dayanmaktadır.

 1. Özel Envar Liselerinde, okula kayıt kabul, sınıf geçme, YKS sınavına giriş vb. konularda eşdeğer devlet liselerinin mevzuatları geçerlidir.
 2. Okula zamanında gelinir. Öğretim sabah saat 09.25’de başlar, saat 16.20’de sona erer. Öğrenciler en geç 09.15’de okulda hazır bulunmalıdır.
 3. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar. Okul saatlerinde içerisinde öğrenci; okula giriş yaptıktan sonra, okul dışına çıkmak istediğinde veli ve idarenin yazılı izni ile dışarıya çıkabilir.
 4. Birinci ders saatinde yoklama sınıf öğretmenince dersin başlamasından 10 dakika sonra alınır. Geç kalan öğrenci dersin ilk 10 dk sı içerisinde müdür yardımcısından “derse kabul kâğıdı” aldıktan sonra sınıfa girebilir. Geç belgesi alınmadığı durumlarda öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Ara derslere geç kalınmaz. Ara derse geç kalan öğrenci derse alınır ancak yarım gün devamsız sayılır. Geç kalmayı adet haline getirenlere disiplin işlemi yapılır.
 5. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. Okulumuzda hergün ders saatlerinde dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okuma etkinliği uygulanmaktadır. Uygulanmakta olan kitap okuma etkinliğine dersin öğretmeni ve sınıf içerisinde bulunan öğrenciler katılmak zorundadır.
 6. Okula devam esastır ve 10 gün özürsüz devamsızlığı olan öğrenci sınıfta kalır. Rapor alan öğrenci, resmi evrakını en geç 5 gün içerisinde idareye teslim etmek zorundadır. Öğrencisi herhangi bir mazerete binaen okula gelemeyecek olan velilerin haber vermesi beklenir. İlk derse gelmeyen öğrencilerin velilerine ulaşılarak gelmeme sebepleri öğrenilir.
 7. Aylık olarak hazırlanan yemek listeleri, yapılacak sosyal faaliyetler, okulda yapılacak sınav ve deneme sınav tarihleri, öğretmen-veli görüşme tarihleri okulumuzun web sayfasında (www.envarkoleji.com) ve sınavza portalında (https://envaranadolulisesi.sinavza.com–https://envarfenlisesi.sinavza.com) yayınlanır ve çizelge olarak velilere sunulur.
 8. ENKAR (Envar Kariyer Rehberliği ) çalışmaları kapsamında danışman öğretmenler öğrenci ve velileriyle sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca öğrencinin tüm eğitim-öğretim, psiko-sosyal ve kariyer süreçleri ile ilgili okul rehberlik servisi ile koordineli bir çalışma yürütmektedirler.
 9. Lise son sınıf öğrencilerimiz her hafta sonu yapılan deneme sınavlarına katılmak zorundadırlar. Bu sınavlar hem kurumsal hem de Türkiye Geneli TYT ve AYT deneme sınavlarıdır.
 10. Tüm öğrencilerimize yönelik öğle arası soru çözüm saatleri uygulanmaktadır.
 11. Okul saatleri içerisinde, öğrencinin herhangi bir dersten, kendisi, danışman öğretmeni, sınıf/branş öğretmenleri veya rehberlik servisince ihtiyaç duyduğu tespit edilen konulardan bire-bir etüt uygulaması yapılmaktadır.
 12. Cep telefonun okula getirilmemesi esastır. Acil durumlar için okula getirilmesi gerekiyorsa öğrencinin cep telefonunu okul sınırları içerisinde mutlaka kapalı tutması ve birinci ders başlangıcında teslim edilmesi, son ders bitiminde teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde okul sınırları içerisinde cep telefonu açık olarak bulunan öğrenciye disiplin mevzuatı uygulanır. Şöyle ki ilk kez telefonunu açık bulunduran öğrenci uyarılır. İkinci kez olursa telefonuna el konur ve veli haberdar edilir. Bir hafta sonra telefonu bizzat imza karşılığı veliye teslim edilir. Üçüncü kez telefonunu açık bulunduran öğrencinin 1 ay; dördüncü kez açık bulunduran öğrencinin dönem sonuna kadar telefonu okulda muhafaza edilir.
 13. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

Kız Öğrenciler: Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez. Okulda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz. Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde, siyah kumaş pantolon giyebilir. Üstlerine yazlık ve kışlık siyah tişört giyerler. Kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe kolye, iğne bilezik vb. ziynet eşyası taşınmaz. Okul sınırları içinde farklı kıyafet giyilmez.

Erkek Öğrenciler: Okulda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. Siyah renkli kumaş pantolon giyerler. Üstlerine yazlık ve kışlık siyah tişört giyerler. Ziynet eşyası kullanılmaz. Okul sınırları içinde farklı kıyafet giyilmez.

 1. Okul eşyalarına zarar veren öğrenci, zararın giderilmesinden sorumludur. Kütüphaneden alınan kitaplar zamanında teslim edilmesi gerekir. Teslim edilmeyen kitapların bedeli öğrenci tarafından ödenir.
 2. Beden Eğitimi dersinde okul yönetimince belirlenen spor kıyafeti giyilir.
 3. Öğrenciler servis araçlarıyla evinin önünden alınır, yine evinin önüne bırakılır. Öğrenci, servisi gelmeden 5 dakika önce evinin önünde hazır olmalıdır.
 4. Yapılacak olan gezilere öğrenciler, velilerinin izni dâhilinde katılır.
 5. Tel: 444 65 30 web: envarkoleji.com    e-posta:ozelanadolu-fen@envarkoleji.com

Teşekkür ederiz. Saygılarımızla.
Özel Envar Anadolu ve Fen Lisesi Okul Yönetimi)

(Lütfen bu mektubu bir kez de çocuğunuzla birlikte okur musunuz…)

Bu sayfayı paylaş: