Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

ÖZEL ENVAR ANADOLU VE FEN LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

“İnsanın en büyük ihtiyacı ilgidir, önemsenmektir.” Bu kişiden kişiye, duruma ya da yaşa göre değişiklik göstermez. İstisnasız her bireyin ilgiye, önemsenmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması birçok problemin çözümünü ve hatta önlenmesini kolaylaştırır.
Öğrencilerimizle daha yakından ve etkili ilgilenebilmemiz için okulumuzda “Danışman Öğretmenlik Sistemi” uygulanmaktadır. Danışman öğretmenlik sisteminin uygulandığı okullarda, akademik başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir.
Öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumlu olmakla beraber bu sistemde her öğrencinin, danışmanı olan bir öğretmeni vardır. Danışman öğretmenlerimiz sorumluluğunu aldıkları öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleriyle yakından ilgileneceklerdir. Böylece öğrencilerimizin yakından izlenmesi ve gerekli destek programının geciktirilmeden verilmesi sağlanacaktır.

 

DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN YIL BOYUNCA YAPACAĞI FAALİYETLER

Danışmanı olduğu öğrencilerin;

– Akademik ve davranışsal gelişimini daha yakından izler, yönlendirir, gereken birimlerle işbirliği yapar.
Okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları pekiştirir, olumsuzlar için de çözüm yollarını, rehberlik servisi ve sınıf öğretmeni ile birlikte bulup uygular. Ders başarılarını takip eder. Gereken önlemlerin zamanında alınmasında yardımcı olur. (Öğrencinin ders notu, deneme sınavı sonucu ve dershane takibini yapar.)

– Kişisel problemlerinin çözümünde yardımcı olur, birebir ilgilenir, sorunlarını dinler.
– Öğrenciye okulun kurallarını anlatır ve destek olur
– Devam, devamsızlığını izler.

– Öğrencisi ile hafta da bir kez veya ihtiyaç duyduğunda görüşür.

– Velisine öğrencinin genel durumu hakkında bilgi verir.

– Velinin uygun görüşüyle rehber öğretmenin koordinesinde ihtiyaca göre ev ziyareti yapar.

– Öğrenci takip formunu doldurur ve her ay rehberlik servisine mail yoluyla rapor gönderir.

– Bir üst basamak eğitime hazırlanırken öğrencisinin karşılaşacağı her soru ve soruna çözüm arar. Bu konuda rehberlik servisi ile birlikte çalışır.
Danışman öğretmenin, bizzat öğrenci velisi gibi davranarak, öğrencinin sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve dersine giren branş öğretmenleriyle görüşür ve ortak değerlendirmeler yapar.

Bunun yanında okulumuz okul – veli iş birliğine büyük önem vermektedir. Okul-veli işbirliği öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür.


ÖĞRENCİNİN DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

-Danışman öğretmenin yönlendirmelerine dikkat etmek,

-Ders başarı durumunu danışman öğretmeniyle belirli periyotlarla paylaşmak,

-Kişisel ve aile bilgilerinde ki değişiklikleri danışman öğretmeni ile paylaşması gerekmektedir.

Bu sayfayı paylaş: