Kayıt İşlem Ücretleri

Kayıt İşlem Ücretleri

1. Özel Envar Fen ve Anadolu Liselerine yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda öğrenci alınır.

2. Özel Envar Fen ve Anadolu Liselerine nakillerde “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” geçerlidir.

3. Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri Milli Eğitim Müdürlüklerince verilecek “Denklik Belgesi” ne göre yapılır.

4. Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

5. Özel Envar Fen ve Anadolu Liselerinde başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

6. Kayıt kabul esnasında velilerden aşağıdaki belgeler istenir:

…….. a. Veli kimlik fotokopisi ve muhasebe servisince istenecek belgeler

…….. b. Öğrencinin:

……….. 1) Kimlik fotokopisi

……….. 2) Sınav sonuç belgesi

……….. 3) İlköğretim Okulu Diploması (aslı)

……….. 4) 4 adet vesikalık fotoğraf

7. Devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri haziran ayı içerinde yapılır.

8. Velilerin ön görüşmeye öğrenci ile birlikte gelmeleri beklenir.

9. Bilgi almak isteyen veli adayları; tüm yıl boyunca hafta içi her gün 09.00-17.00, Cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında randevu alarak, genel ya da her sınıf seviyesinde okul idarecilerimizle görüşebilirler. Aday velilere, “aday öğrenci” kayıtlarından önce; okulumuzu tanımak için karşılıklı görüşerek bilgi almalarını, okulumuzu yakından tanımalarını öneririz.

 

Bu sayfayı paylaş: