Rehberlik Çalışmalarımız

Rehberlik Çalışmalarımız

HABER VE ETKİNLİKLER

Rehberlik Servisi olarak Rehberlik Panomuzu düzenli periyotlarla belirlediğimiz konularda yeniliyoruz.

1.”Rehberlik Servisi Yanınızda” panomuzla okulların açıldığı ilk dönemde tüm veli ve öğrencilerimize fikir vermesi adına rehberlik servisinin misyonu ve ilkelerini ele alan bir pano çalışması yapılmıştır.

blank

2.”…….. OL” panomuzla okulumuzun geliştirmiş olduğu 4/4 lük Eğitim Modelindeki karakter eğitiminin de kapsadığı, öğrencilerimiz ve tüm toplumun sahip olması gereken özelliklere dikkat çekmek ve farkındalığımızı arttırmak amaçlanarak böyle bir pano çalışması hazırlanmıştır.

blank

3.”Öğretmenimi Çok Seviyorum Çünkü” panomuz Rehberlik servisinin öncülüğünde tüm öğrencilerimizin ve Müdür Yardımcımız Merve BIÇAKCI’ nın desteği ve katkısıyla öğretmenlerimize sürpriz olarak hazırlanmıştır.

blank

4.”Arkadaş Dediğin Böyle Olur” panomuzla öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkilerinde ve iletişimde olabilecek olumlu örnekler sunulmuş, arkadaşlığın ve birlikteliğin önemi ve güzelliğine öğrencilerimizin gelişim dönem özellikleri dikkate alınarak ilgi çekici şekilde değinilmiştir.

blank

5.Yarıyıl Tatil Treni Kalkıyor Panomuzla Öğrenci ve velilerimize tatili değerlendirebilecekleri eğlenceli oyun, etkinlik ve aktivite önerileri sunulmuştur.

blank

REHBERLİK SERVİSİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİ

1.TANIŞMA ETKİNLİĞİ

Rehberlik Servisi olarak eğitim-öğretim yılının başında oryantasyon çalışmalarımızı destekleyecek şekilde değişen ve yenilenen Rehberlik Servisini öğrencilerimize tanıtmak, hangi durumlarda Rehberlik Servisine başvurabileceklerini anlatmak ve öğrencilerimizle tanışmak amacıyla tüm sınıflara girilerek Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan tanışma etkinlikleri yapılmıştır.

blank

2.ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTER ÇALIŞMASI

Öğrencilerimizin kendini ve özelliklerini fark etmesi Rehberlik Servisi olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız amaçlardan biridir. Bu doğrultuda 4. Sınıf öğrencilerimizin baskın olan öğrenme stillerini belirlemek ve bu özellikleri dikkate alarak öğrencilerimize daha iyi yardımcı olmak amacıyla Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmış, sonuçları tespit edilmiş ve her öğrenme stili için uygun açıklamalar ve stratejiler oluşturularak hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem de öğretmenlerimizle paylaşılmıştır.

3.VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin başarısını arttırmak ve her yönde gelişimlerini desteklemek birincil amacımızdır. Bu doğrultuda 3. Ve 4. sınıf öğrencilerimize Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ve Zaman Yönetimi konusunda sınıf rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimize konuyla ilgili bilgiler verildikten sonra Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan orijinal ders çalışma çizelgesi ve kitap ağacı dökümanları dağıtılmıştır, takibi sınıf öğretmenlerimiz tarafından sürdürülmektedir.

blank

4.SNELLEN GÖZ TARAMA TESTİ

Rehberlik anlayışımızın ilkelerinden biri de önleyici rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerimizin olası bir sorunu yaşamadan önleyici müdahalelerde bulunarak olumsuz durumu oluşmadan ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda Rehberlik Servisi olarak tüm 1. sınıf öğrencilerimize Snellen Göz Tarama Testi uygulanmıştır. Titizlikle yapılan uygulamada her öğrenci tek tek alınarak sonuçlar kaydedilmiştir. Muayeneye ihtiyaç görüldüğü tespit edilen öğrencilerin aileleri ile iletişime geçilmiştir.

5.TBM SAĞLIKLI YAŞAM

Rehberlik Servisi olarak 1. sınıflarla “Sağlıklı yaşam, düzenli beslenme, temizlik” gibi konular hakkında çalışılmış, gelişim dönem özellikleri dikkate alınarak eğlenceli aktiviteler ve videolarla desteklenmiştir.

TBM programı kapsamında 2. Sınf öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz ‘Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılık’ konulu çalışmalar yapılmıştır.

blank

6.İHMAL VE İSTİSMAR ÇALIŞMALARI

Rehberlik Servisi olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm sınıflar düzeyinde verilmesi gereken İhmal ve İstismar konusu tüm sınıflarla çalışmalar planlanmıştır. 2. sınıflarla yapılan çalışmalar 2 oturum şeklinde,1. Ve 3. sınıflarla yapılan çalışmalar tek oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

blank

 7.OKU-PAYLAŞ

Rehberlik Servisi olarak Envar’ da geleneksel hale gelmiş olan 4.sınıflar projesi OKU-PAYLAŞ çalışmaları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yürütülmüştür.

blank

8.EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEMİNERİ

Rehberlik Servisi olarak, gelişen ve yenilenen eğitim anlayışında yeni öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretmenlerimiz tarafından aktif şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla tüm öğretmenlerimize “Eğitimde Yaratıcı Drama ve Uygulama Örnekleri “ semineri verilmiş ve sonrasında uygulamalar yaptırılmıştır.

blank

9.ÇOCUĞUM OKULA BAŞLIYOR SEMİNERİ

Rehberlik Servisi olarak rehberliğin tek yönlü olmadığının, öğrencinin,  öğretmenin ve velinin de rehberliğin farklı yönlerini tamamladığının farkındayız ve bu doğrultuda 1. Sınıfa başlayan öğrencilerimizin oryantasyon ve geçiş sürecinde ailenin ne kadar önemli olduğuna, evde nelere dikkat edilmesi ve neler yapması gerektiğine dair velilerimizle paylaşımda bulunulmuştur.

blank

10.GELİŞİM DÖNEM ÖZELLİKLERİ

Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin gelişim dönem özelliklerinin bilinerek hareket edilmesi, hem eğitimde hem sosyal hayatta hem de evde gelişim dönemine uygun görev, sorumluluk ve davranış beklenmesinin çocuğun olumlu bir ortamda büyümesine etkisini açıklamak ve çocukların gelişim dönemlerine göre hangi özelliklere sahip olduğunu velilerimizle de paylaşmak amacıyla yapılan veli toplantısında aktarmaları için sınıf öğretmenlerimize her sınıf düzeyinde gelişim dönem özellikleri paylaşımı hazırlanmıştır.

11.AKRAN ZORBALIĞI VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

Rehberlik Servisi olarak okulumuzdaki olumlu ortamın devam etmesi ve arkadaşlık ortamının pekiştirilme si amacıyla ‘Akran Zorbalığı Ve Arkadaşlığın Önemi’ konulu çalışmalar yapılmıştır.

12.KABUL DİLİ SEMİNERİ

Rehberlik Servisi olarak velilerimize “Kabul Dili” başlıklı seminer düzenlenerek velilerimizle ortak değerimiz olan çocuklarımızı her yönüyle kabul etme ve onlarla etkili iletişim kurma yöntemleri üzerinde paylaşımda bulunulmuştur.

blank

13.YARIYIL TATİL ÖNERİLERİ

 Yarıyıl Tatil Treni Kalkıyor Panomuzla Öğrenci ve velilerimize tatili değerlendirebilecekleri eğlenceli oyun, etkinlik ve aktivite önerileri sunulmuştur.

Bu sayfayı paylaş: