Rehberlik

Rehberlik

1-BASKICI,OTORİTER,KATI VE SIKICI ANNE –BABA TUTUMU

Bu tip ailelerin özellikleri;

 • Evde askeri bir sistem hakimdir.
 • Anne –babanın gözleri sürekli çocukların üzerindedir.Çocuğun yaptığı her türlü harekette bir kusur bir yanlış arayıp dururlar.
 • Anne-baba çocuğu hor görür.Çeşitli olumsuz özelliklerle çocuğu nitelendirirler.
 • Çocuğumu eğitiyorum, terbiye ediyorum mantığıyla çocuğa şiddet uygulanır.
 • Anne-babalar çocuğunu anlama çabasını hiç göstermezler.
 • Ceza her zaman ön plandadır.Ayrıca çocuğun işlediği suçla ceza orantılı değildir.
 • çocuğun en doğal hakları dahi aile tarafından çocuğa uslu olmasının bir karşılığı olarak verilir.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Anne –babanın çocuğu sürekli eleştirmesi onu çekingen yapar.
 • çocuk kendisinden bekleneni ailesine veremez.
 • zorlamalar çocuğu kıskaca alır
 • Çocuk kendi iç dengesini yitirir.
 • Çocuk kural tanımaz ve ele avuca sığmaz bir hal alır.

1-DENGESİZ,KARASIZ VE TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU

Bu tip ailelerin özellikleri;

 • Anne ve babanın fikir birliği yoktur.
 • Anne-baba birbirlerini çocuğun yanında eleştirirler.
 • Anne baba çocukları arasında ayırım yapar.
 • Büyük çocukların yetiştirilme tarzı ile küçük çocukların yetiştirilme tarzı arasında fark vardır.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Çocuk nerede ,nasıl davranış sergileyeceğini kestiremez.
 • Çocuk kendini kanıtlamak ve dikkatlerini üzerine çekmek için sinirli,ürkek, kavgacı,asabi,çabuk kırılıp öfkelenen bir kişilik yapısı geliştirir.

3-ABARTILMIŞ SEVGİ VE AŞIRI KORUYUCU AİLE TUTUMU

Bu tip ailelerin özellikleri;

 • Aşırı koruyuculuğun ve sevgini altında yatan temel sebep annenin yalnızlığı ve hayattan özellikle de eşinden ve evliliğinden beklediğini bulamamış olmasıdır.
 • Bu tip aileler çocuklarına abartılı derecede duygusal bağla bağımlıdırlar.
 • Çocuğa karşı boğucu şefkat gösterirler.
 • Bu tür ailelerde çocuğa doğal yaşam hakkı verilmez.
 • Anne-baba çocuğa yaptırmak istedikleri bir davranış için duygu sömürüsü metodu ve şiddetli şefkat yöntemi kullanırlar.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Bu tip ailede büyüyen çocuklar hayat ve sosyal yaşama gereğince hazırlanamazlar.
 • Bu tür ailelerde yetişen çocuklar beceriksiz,çekingen ve sakar görünürler
 • Atılım ve başarma gücünden,kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksundurlar.
 • Çocuklar çoğunlukla mutsuz olurlar.
 • Bencil olurlar

4-SERBEST ANNE-BABA TUTUMU

Bu tip ailelerin özellikleri;

 • Çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır.
 • ”Bırak karışma ,neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendisi bulsun “mantığı vardır.
 • Çocuğa neyi yapması ve neyi yapmaması konusunda bilgi verilmez
 • Çocuğa hiçbir zaman kesin kurallar belirtilmez.
 • Anne-baba çocuğun yanlış davranışlarını görmekte ama “iyi bir eğitimci baskıcı değil, özgür olmalıdır” düşüncesi egemendir.
 • Anne-baba çocuğun davranışlarına karışmamakta,yalnız büyük bir problem olduğunda varlıklarını hissettirmektedirler.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Bu tip ailelerde bir müddet sonra çocuklar anne-babalarını denetim altına alırlar.
 • Çocukta” her istediğimi yapabilirim” düşüncesi hakim olur.
 • bu tür ailelerde yetişen çocuklar genellikle bencil,sorumsuz,çabuk kızan,kırılgan,sabırsız,şımarık,zor sosyalleşen çocuklar olurlar.
 • Gururlu,kibirli,kendini beğenen bir kişilik özelliği de sergileyebilirler.
 • Çocuklar anne-babaya karşı tehditkardırlar.

5-MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE –BABA TUTUMU

Bu tip ailelerin özellikleri:

 • bu aileler her şeyin en iyisini çocuğundan bekler.kendi gerçekleştiremediği hayallerini çocuğunun gerçekleştirmesi için baskı yapar.
 • Anne –babaların kuralları vardır ve çocuklar bu kurallara uymak zorundadır.
 • Çocuğun arkadaşlarının seçimi de aileye aittir.
 • Çocuk anne –babanın kurallarına ters olan bir harekette bulunduğu zaman da katı ve sert cezalarla karşılaşır.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Bu tip ailelerde yetişen çocukların kişilik ve karakter yapıları genelde çok katıdır.
 • Çocuk daima bir çatışma içindedir.Kendi doğal içgüdüleri ve ağır kurallar arasında sıkışıp kalmıştır.
 • Çocuk her yaşta en iyisi ve en üstünü olmak ister.Fakat her şeyi istediği seviyede yapamayınca hayal kırıklığına uğrar.Çocukta aşağılık duygusu gelişir.
 • Anne- baba doyumsuz olduğu ve hep daha iyiyi istediği için çocukta da doyumsuzluk gelişir.

6-KABUL EDİCİ- GÜVEN VERİCİ AİLE TİPİ

Bu tip ailelerin özellikleri:

 • Bu aile tipinde anne baba ,çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak ,onun yeteneklerini geliştirecek ortamı çocuk için hazırlar.
 • Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır.
 • Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırırlar.
 • Belli kısıtlamaların dışında çocuğun istek ve arzuları yerine getirilir.
 • Aile çocuğa kendi benliğini ,kimliğini,duygu ve düşüncelerini anlatma özgürlüğü verir.
 • Çocuğun bir birey olarak ailesini sevip sayan ama bağımsız bir fert olması gerektiği inancı mevcuttur.
 • Çocuğa sevgi ve saygı gösterilir.
 • Aile her şeyden önce çok iyi bir rehberdir.Çocuğa yol gösterir ama alacağı karalar konusunda serbest bırakılır.
 • Anne ve baba iyi bir modeldir.
 • Çocuk sınırlar içinde özgürdür.
 • Problemler konuşarak ve ikna ederek çözüme ulaştırılır.

BU TİP AİLELERİN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

 • Kendine ve çevresine saygılı ,sınırları bilen ,yaratıcı ,aktif ve girişken olur.
 • Sağlıklı ilişkiler kurabilir.
 • Kendi inandıklarını sonuna kadar savunabilir.
 • Fikirlerini serbestçe savunabilir.
 • Dengelidir.
 • Sorumluluk duyguları gelişmiştir.
 • Kurallara ve otoriteye karşı körü körüne bağlı değildir.
Bu sayfayı paylaş: